Indukcione petlje

da se lakše komuniciramo i sporazumevamo

Indukcione petlje

Indukcioni sistem za amplifikaciju govora koji omogućava osobama koje nose slušne aparate da jasno čuju govornika tj. da zvukove oko sebe čuju bez smetnji. Statistika u svetu i kod nas pokazuje da 30 % stanovništva ima oslabljen sluh i ima potrebu za upotrebom slušnih aparata, a procenat se iz godine u godinu povećava.

Osobe sa slušnim aparatom ne primaju zvuk putem prenošenja molekula kroz prostor već transformacijom zvučnog signala (glas sagovornika ) kroz petlju, elektromagnetnim poljem za prenošenje glasa koje se ponovo pretvara u zvučni signal, i na taj način se izbegavaju sve smetnje u prenosu glasa kroz vazduh i smetnje izazvane okolinom.

Sistem je električni uređaj koji zvučni signal primljen preko mikrofona pojačava i transformiše u elektromagnetne talase. Oni se, putem prethodno instalirane petlje, emituju u prostoru koji petlja obuhvata. Sistem je emitor, a slušni aparat prijemnik elektromagnetnih talasa, koji se u slušnom aparatu ponovo pretvaraju u zvučni signal.

Posebna prednost ovog sistema je ta što su slušni aparati, ne samo najnovije generacije, već i aparati stari 20 i više godina, opremljeni za prijem signala iz indukcionog sistema. Nema troškova eksploatacije, nema potrošnih delova niti mehaničkih delova. Nakon instalacije aparat koristi svega nekoliko W električne energije. Ugradnja je jednostavna i nije obuhvaćena cenom uređaja.

Gde se indukciona petlja može koristiti?

Induktivne petlje se koriste u uslovia teže slušnosti gde postoji problem stvaranja buke (npr. crkve), gde je udaljenost od izvora zvuka velika (npr. pozorišta, bioskopi, školske dvorane, itd.) ili gde je pozadinska buka jaka (prostorije sa većim brojem ljudi – banke, železničke stanice, aerodromi itd.).

Sistem se može primeniti u raznim objektima – salama za predavanja, šalterima javnih institucija i banaka, recepcijama i dr. Način korišćenja je veoma jednostavan. Službenik na šalteru samo treba da drži sistem uključenim ne vodeći dalje računa da li je klijent dobročujeći ili je korisnik slušnog aparata. Šalter na kome je sistem instaliran obeležava se vidnim znakom, međunarodno prepoznatljivim, koji korisniku slušnog aparata daje informaciju da je to mesto na poseban način ozvučeno.

opis slike

opis slike

opis slike© Althea